ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လိပုိး ခရုိင္၏ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရးလမ္းစဥ္

2017-07-17 14:28:09

တရုတ္ျပည္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လိပုိး ခရုိင္ကုိ ရွဳခင္း သာယာလွပျပီး ကမၻာလုံးေပၚက ေက်ာက္စိမ္းနွင္႔ ကမၻာ႔ အလွဆုံး ကာစတာ ေျမျပင္ ရွဳခင္းအလွဟု လူအမ်ားက အမႊန္းတင္ ေခၚေဝၚေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အရင္တုန္းက ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုဦးေရ ၉၃ ရာခုိင္နွုန္း ရွိသည္႔ လိပုိး ခရုိင္သည္ ျပည္နယ္အဆင္႔ ဆင္းရဲေသာ ခရုိင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ကစျပီး လိပုိး ခရုိင္ အစုိးရဌာနသည္ တစ္ခရုိင္လုံး၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင္႔ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔သည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ တစ္နွစ္အတြင္း လိပုိး ခရုိင္သုိ႔ သြားေရာက္ေသာ ခရီးသြား ဦးေရမွာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိျပီး ခရီးသြား ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၁၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ