ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ ေက်းလက္ အာမခံဘဏ္ စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

2017-07-16 10:19:01

မၾကာမီက က်င္းပေသာ တရုတ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ပုံမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ က်ိဳးက်ားလုံက၊ ယခုနွစ္ နွစ္ကုန္အတြင္း ေက်းလက္ အာမခံဘဏ္ စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု လုပ္ငန္းကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေက်းလက္ အာမခံဘဏ္သည္ ဟုိနန္ျပည္နယ္၌ အၾကီးဆုံးနွင္႔ အေရးအၾကီးဆုံးေသာ ေက်းလက္နွင္႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရ ဘဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ