ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ကမၻာ႔ဘဏ္သည္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ႔၇ ဘီလီယံျဖင္႔ လာအုိ၊ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေထာက္ခံ

2017-07-11 10:24:34

ယခုနွစ္ ဇြန္လအထိ ကမၻာ႔ဘဏ္သည္ လာအုိ၊ ျမန္မာနွင္႔ ကေမၻာဒီးယား နုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ႔၇ ဘီလီယံ ထုတ္ျပီး လုပ္ငန္းစဥ္ ၄၃ ရပ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ လာအုိနုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၈ ရပ္ ရွိျပီး ေဒၚလာ ၄၃၇ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယားနုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၂ ရပ္ ရွိျပီး ေဒၚလာ ၂၄၃ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၃ ခု ရွိျပီး ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀၀ ရွိေၾကာင္း လာအုိနုိင္ငံ ဗီယင္က်န္း တုိင္းမ္စ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ