ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္ ေပါင္ၾကည္း-လန္က်ိဳး က်ည္ဆန္ရထားလမ္း စတင္ေျပးဆဲြ

2017-07-10 14:38:31

တရုတ္ျပည္ ေပါင္ၾကည္း-လန္က်ိဳး က်ည္ဆန္ရထားလမ္း စတင္ေျပးဆဲြ

   တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ေပါင္ၾကည္းၿမိဳ႕ႏွင္႔ ကန္းစုျပည္နယ္ လန္က်ိဳးၿမိဳ႕ကို ဆက္စပ္ေပးသည့္ ေပါင္ၾကည္း-လန္က်ိဳး က်ည္ဆန္ရထားလမ္းသည္ ယခုလ ၉ရက္ေန႔က စတင္ ေျပးဆဲြခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

    ေပါင္ၾကည္း-လန္က်ိဳး က်ည္ဆန္ရထားလမ္းကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက စတင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုစုေပါင္း အရွည္မွာ ၄၀၁ကီလိုမီတာ ရွိၿပီး ျမန္ႏႈန္းမွာ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ျပည္ ေပါင္ၾကည္း-လန္က်ိဳး က်ည္ဆန္ရထားလမ္း စတင္ေျပးဆဲြ

   ယင္းသည္ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ က်ည္ဆန္ရထားလမ္း ကြန္ရက္တြင္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ အေနႏွင္႔ ဘက္စံု ဝင္ေရာက္ခဲ႔ျခင္းႏွင္႔ အေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင္႔ အေနာက္ပိုင္း က်ည္ဆန္ရထားလိုင္းမ်ားကို ဆက္စပ္ေပးခဲ႔ျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ