ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ေဖာ္ျပ

2017-06-19 16:21:53

    ဇြန္လ ၂၀ရက္ေန႔သည္ ”ကမၻာ႔ဒုကၡသည္ေန႔”ျဖစ္သည္။ တစ္ကမၻာလံုးရွိ မွတ္ပံုတင္ ထားေသာ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ ဦးေရမွာ ၅သန္းရွိေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ ျပႆနာသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ျပႆနာမ်ားတြင္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားကို တရုတ္ျပည္မွ အကူအညီေပးျခင္းႏွင္႔ ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ပါလက္စတိုင္း ဆိုင္ရာ တရုတ္ရံုးဌာန ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ ခ်င္ရွင္းက်ံဴးက စီအာအိုင္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

    ခ်င္ရွင္းက်ံဳးက ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ ျပႆနာ ရွိသည့္အခ်ိန္က ၾကာလြန္ခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၄၉ခုႏွစ္က ကုလသမဂၢသည္ အေရွ႕အနီးပိုင္းေဒသ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာ ရံုးဌာနကို တည္ေထာင္ၿပီး ပါလက္စတုိင္း ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ပညာေရး၊ ေဆးဝါးကုသေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္လည္း ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္ ျပႆနာကို အလြန္ အေလးထားၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီမ်ား ေပးေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ တရုတ္ျပည္မွ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ အမၼန္ၿမိဳ႕တြင္ ဘာကာ ဒုကၡသည္ စခန္း ေဆးရံု တည္ေဆာက္ေပးျခင္း အေပၚ ေဒသခံမ်ားမွ တက္ႂကြေသာ တံု႔ျပန္မႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ခ်င္ရွင္းက်ံဴးက ဒုကၡသည္ ျပႆနာသည္ ပါလက္စတိုင္း ျပႆနာမ်ားတြင္ ေသာ႔ခ်က္အက်ဆံုး ျပႆနာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းျပႆနာ အေပၚ တရုတ္ျပည္၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မွာ အလြန္အေလးထားၿပီး ျပတ္သားစြာ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ