ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဟာင္ေကာင္၏ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ အာမခံေပးေန

2017-06-19 10:14:47

ေဟာင္ေကာင္သည္ အမိနုိင္ငံ ရင္ခြင္သုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ျခင္းသည္ နွစ္ ၂၀ ျပည္႔ေျမာက္ျပီ။ ေဟာင္ေကာင္၏ စည္ပင္သာယာေရးနွင္႔ တည္ျငိမ္ေရးကုိ အာမခံေပးသည္႔ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အေျခခံဥပေဒ က်င္႔သုံးခဲ႔ျခင္းသည္လည္း နွစ္ ၂၀ ၾကာျမင္႔ျပီ။

တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အေျခခံဥပေဒ ေကာ္မတီဝင္ မဒမ္ ထမ္ေဟြ႔က်ဴးသည္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးေကာ္မတီဝင္ အျဖစ္ျဖင္႔ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ေရးတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲဖူးသူ ျဖစ္သည္။ ထမ္ေဟြ႔က်ဴးက၊ တရုတ္ ဗဟုိအစုိးရ၏ ေဟာင္ေကာင္ဆုိင္ရာ မူဝါဒသည္ လြန္စြာ ေခ်ာင္လည္ျပီး ေဟာင္ေကာင္အား လြန္စြာ ၾကီးမားသည္႔ ကမၻာေပၚတြင္ ရွာမွ ရွားသည္႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ကုိ ေပးအပ္ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ စံနစ္ နွစ္မ်ိဳးမူဝါဒကုိ ေခ်ာေမာစြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေစရန္နွင္႔ ေဟာင္ေကာင္၏ စည္ပင္သာယာေရးနွင္႔ တည္ျငိမ္ေရး ေဖၚေဆာင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

မဒမ္ ထမ္ေဟြ႔က်ဴးက၊ ေဟာင္ေကာင္သည္ ၂၃ နွစ္ ဆက္တုိက္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြါးေရးအုပ္စုမ်ား လြတ္လပ္မွု အရွိဆုံးေသာ ေနရာ အျဖစ္ အေရြးခံခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၏ တရားဥပေဒ သီးျခားတည္ရွိေရးသည္ ကမၻာ႔ စတုတၳ ေနရာနွင္႔ အာရွ ပထမ ေနရာ၌ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမၻာ႔ တတိယ အၾကီးဆုံးနွင္႔ အာရွ အၾကီးဆုံး  အနုညာတ စင္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒသည္ ေဟာင္ေကာင္၏ စည္ပင္သာယာေရးကုိ မ်ားစြာ အာမခံေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ