ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

က်မ္းကၽြမ္းရြာ၏ ခ်မ္းသာ အိပ္မက္

2017-06-19 10:09:29

တရုတ္ျပည္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ က်မ္းကၽြမ္းရြာသည္ အရင္တုန္းက နုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ ဆင္းရဲေသာ ရြာကေလး ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ျပည္႔နွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္ နာမည္ၾကီး စံျပ ေကဒါေခါင္းေဆာင္ ေက်ာယုလုသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ျပီး ေလမုန္တုိင္းနွင္႔ သဲမုန္တုိင္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ခုခံ ေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ႔သည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေက်ာယုလု အထိမ္းအမွတ္ဇုန္ကုိ ေဆာက္လုပ္ျပီး၊ ဇုန္ထဲမွာ ေက်ာ္ယုလု ျပတုိက္ အျပင္၊ သစ္သီးဝလံ ဆြတ္ခူးျခံ၊ သစ္ခ်ိဳသီး စုိက္ပ်ိဳးျခံ စသျဖင္႔လည္း ရွိသည္။ ေက်ာယုလု အထိမ္းအမွတ္ဇုန္သည္ လာေရာက္ ေလ႔လာ ဆည္းပူးသည္႔ ပါတီဝင္ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္သည္႔အျပင္ ေက်ာယုလုကုိ ေလးစား ရုိေသေသာ ခရီးသည္ မ်ားစြာကုိလည္း ဆဲြေဆာင္ လာပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ အားကုိးျပီး တျဖည္းျဖည္း ခ်မ္းသာ လာေနပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ