ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ေရတပ္ တရုတ္-ရုရွား ပင္လယ္ျပင္ ပူးတဲြ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မွု ပါဝင္မည္

2017-06-19 08:41:59

ဒုံးက်ည္ဖ်က္သေဘၤာ ခ်မ္ရွာ၊ ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရး သေဘၤာ ယြင္ခ်င္၊ ေထာက္ပံ႔ေရးသေဘၤာ လုိမာဟူတုိ႔ျဖင္႔ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ တရုတ္ ေရတပ္ သေဘၤာအုပ္စုသည္ ရုရွား စိန္ပီတာဘတ္ဂါနွင္႔ ဂါရီနင္ေဂလာျမိဳ႔၌ ျပဳလုပ္မည္႔ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္-ရုရွား ျပင္လယ္ျပင္ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မွုတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က စမ္းယာ႔ျမိဳ႔မွ ခရီးထြက္ခြါခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ယခုနွစ္ တရုတ္-ရုရွား ပူးတဲြ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မွု၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ ပူးတဲြ ကယ္ဆယ္ျခင္းနွင္႔ ပင္လယ္ျပင္ စီးပြါးေရး လွုပ္ရွားမွု၏ လုံျခံဳေရး ကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ နွစ္နုိင္ငံ ေရတပ္တုိ႔၏ နွစ္ပတ္လည္ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မွု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ