ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တရုတ္ ထိပ္တန္းသိပၸံနည္းပညာမ်ားကို အာရံုစိုက္ၾက

2017-06-14 11:15:45

    ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား ကုန္စည္ျပပဲြ၊ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွေရးႏွင္႔ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ျပည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႔ရာ ႏိုင္ငံႏွင္႔ေဒသ ၈၆ ခုမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၄၀၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တရုတ္ ထိပ္တန္းသိပၸံနည္းပညာမ်ားကို အာရံုစိုက္ၾက

Food 3D Printer

    ယခုအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “အခြင္႔အလမ္းသစ္ကို ဖန္တီးၿပီး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈသစ္ကို ရွာႀကံၾကျခင္း” ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တရုတ္ ထိပ္တန္းသိပၸံနည္းပညာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ျပခန္းေရွ႕တြင္ လာၾကည္႔ၾကသူမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးလ်က္ျဖစ္ၿပီး အာရံုစိုက္မႈ ခံၾကရသည္ဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ