ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဟိုုင္နန္ကြ်န္း၊တင့္အမ္းေကာက္ညွင္းထုုပ္ပြဲေတာ္ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္း

2017-05-27 15:01:03

ဟိုုင္နန္ကြ်န္း၊တင့္အမ္းခရိုုင္၊လံုုးဟူျမိဳ႕နယ္၊ေကာင္းလင္ေက်းရြာမွာရွိတဲ့က်န္းရြဲ႕စြန္းေရွးေဟာင္းအိမ္ဟာ..သမိုုင္းမွတ္တမ္းဝင္အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။တရုုတ္ မင္မင္းဆက္ေခတ္နဲ႕မန္ခ်ဴးမင္းဆက္ေခတ္မွာ က်န္းရြဲ႕စြန္းဟာ နန္းတြင္းစာေမးပြဲဝင္ေျဖရာ တရုုတ္ျပည္တစ္ျပည္လံုုးရွိ နန္းတြင္းစာေမးပြဲဝင္ေျဖသူမ်ားထဲမွာ တတိယေနရာကေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေကာင္းလင္ေက်းရြာေလးဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


သင့္အႀကိဳက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ