ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပနွင္႔ ေနရာခ်မွတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္း ယြမ္ ဘီလီယံ၂၀၀ ေက်ာ္

2017-05-20 09:27:55

တရုတ္ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပနွင္႔ ေနရာခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္း အသင္းမွ သတင္းအရ၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပနွင္႔ ေနရာခ်မွတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း တုိးတက္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ မၾကာမီက ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္းအရ၊ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ျဂိဳဟ္တု လမ္းျပနွင္႔ ေနရာ ခ်မွတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မွု လုပ္ငန္း စုစုေပါင္းတန္ဖုိးမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိျပီ ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကထက္ ၂၂ ႔၀၆ ရာခုိင္နွုန္း တုိးမ်ား လာေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ