ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ေတာင္ပင္လယ္ေရးရာ နွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြေရးစနစ္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ

2017-05-20 08:34:05

တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ေတာင္ပင္လယ္ ေရးရာ နွစ္ဖက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြေရးစနစ္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ေကြ႔ယန္ ျမိဳ႔၌ က်င္းပ ခဲ႔သည္။ တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး လ်ဴက်င္႔မင္နွင္႔ တရုတ္နုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ဖိလစ္ပုိင္ သံအမတ္ၾကီး ရုိမာနာတုိ႔သည္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ နွစ္ဖက္ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးေရး စနစ္၏ ေတာင္ပင္လယ္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေရးၾကီး အဓိပၸါယ္ကုိ ျမင္႔မားစြာ ခ်ီးက်ဴးျပီး ေနာက္ဆက္တဲြ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး သေဘာတူညီမွုမ်ားကုိ ရရွိ ခဲ႔ၾကပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးမွ ရရွိေသာ သေဘာတူညီမွုအရ တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ ေတာင္ပင္လယ္ေရးရာ နွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြေရးစနစ္ ဒုတိယ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ယခုနွစ္ ဒုတိယ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ ဖိလစ္ပုိင္၌ က်င္းပမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ