ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေနတုိးအဖဲြ႔သည္ ဆီးရီးယားနွင္႔ အီရတ္ဆုိင္ရာ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မွုတြင္ ပါဝင္မည္ မဟုတ္

2017-05-19 10:15:42

ေနတုိ္းအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ စတုိတင္ဘာဂ္က၊ ေနတုိးအဖဲြ႔နွင္႔ ဥေရာပသမဂၢ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ အဆင္႔အတန္းသစ္သုိ႔ တက္သြားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနတုိး အဖဲြ႔သည္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ အုိင္အက္စ္ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႔အား တုိက္ခုိက္ေရး ေဆာင္ရြက္မွုကုိ ဆက္လက္ အားေပး ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဆီးရီးယား သုိ႔မဟုတ္ အီရတ္ ဆုိင္ရာ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မွုတြင္ ပါဝင္ဆင္နဲႊမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေနတုိးအဖဲြ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘရတ္ဆဲျမိဳ႔၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ျပီး အစည္းအေဝးတြင္  ေနတုိ္းနွင္႔ ဥေရာပသမဂၢ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေနြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ