ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

Belt and Road ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ စားပြဲဝုိင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပထမအဆင္႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ

2017-05-15 16:25:03

Belt and Road ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ စားပြဲဝုိင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပထမအဆင္႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ

    Belt and Road ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္ စားပြဲဝုိင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ပထမအဆင္႔ အစည္းအေဝးကုိ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ