ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ယန္ေက်ခ်ီက မေလးရွား ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

2017-04-21 10:46:01

    တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ယန္ေက်ခ်ီသည္ ယမန္ေန႔ ၂၀ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႔တြင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ မေလးရွား ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုး အထူးေရးရာဝန္ၾကီး ဟီရွမ္မူဒင္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

    ယန္ေက်ခ်ီက လက္ရွိ တရုတ္-မေလးရွား ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိမ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကူးလူးဖလွယ္ျပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ နက္ရိႈင္းေစေၾကာင္း၊ One Belt and Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္မူေဘာင္အတြင္း တရုတ္ဖက္သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာတုိ႔ကုိ ညီညြတ္ေအာင္ အားျဖည္႔ျပဳလုပ္လုိ ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားပါသည္။

    ဟီရွမ္မူဒင္က မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးကို မ်ားစြာအေလးထား ေၾကာင္း၊ One Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တက္ၾကြစြာ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံႏွင္႔ မ်ားစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးဆက္ဆံမႈကုိ အဆက္မျပတ္ နက္ရိႈင္းေစလုိေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ