ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ကေမၻာဒီးယားစည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ တရုတ္ႏွင္႔ခြဲမရဟုဟုန္ဆင္ဆုိ

2017-03-21 10:19:23

ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟုန္ဆင္သည္ ယမန္ေန႔ ၂၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ကုန္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဝမ္ရႈပ္ဝိန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ခြဲမရေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကို ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ႔ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူႏွင္႔ခရီးသည္မ်ား ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟုတရုတ္သတင္းဌာနမွသတင္းအရသိရ သည္။ 

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ