ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-ကာဇတ္စတန္ခရီးသြားလာေရးမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိပြဲ ရွင္းက်န္း၌ က်င္းပ

2017-03-20 17:15:16

    တရုတ္ရွင္းက်န္းေဝဂါလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ-ကာဇတ္စတန္ ရွိဳင္ဂ်ီျပည္နယ္ ခရီးသြား လာေရးမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိပြဲကို မၾကာမီက တရုတ္ရွင္က်န္းနယ္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဂ်ီမူႏိုင္ခရိုင္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ရွင္က်န္းနယ္ႏွင္႔ ကာဇတ္စတန္ရွိဳင္ဂ်ီျပည္နယ္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ ခရီးသြား အရင္းအျမစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိခဲ႔ၾကေၾကာင္းစီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ