ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

“လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုးလမ္းမၾကီး”ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရွင္းက်န္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီက တရုတ္ယြမ္ေငြ ၃.၃ဘီလီယံကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

2017-03-20 13:02:43

ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္လက္ေအာက္ ရွင္းက်န္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးကုမၸဏီသည္ “လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုးလမ္းမၾကီး”လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးျပီး အူလူမုခ်ီျမိဳ႔၏ အဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႔လာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းရန္အတြက္ တရုတ္ယြမ္ေငြ၃.၃ဘီလီယံကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရသိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ