ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပီကင္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေကာ္မတီသည္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားဖိတ္ေခၚ

2017-03-20 12:52:30

ပီကင္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ေကာ္မတီဝက္ဆိုက္ www.beijing2022.cnမွ မၾကာမီက ဝန္ထမ္းမ်ားဖိတ္ေခၚရန္ ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ယင္းမွာပထမဆံုးအၾကိမ္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပီကင္းေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ သတင္းအရသိရပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ဝန္ထမ္းဖိတ္ေခၚရန္ေၾကာ္ျငာထဲတြင္ အလုပ္ေနရာစုစုေပါင္း၂၁ခုမွ ဝန္ထမ္း၂၂ဦးရွိျပီး ၄င္းတို႔ထဲတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင္႔တည္ေဆာက္ေရး၊ အားကစားရံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ မီဒီယာ၊ ဘ႑ာေရး၊ ဥပေဒႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အလုပ္ေနရာ၁၀ခုမွ ဝန္ထမ္း၁၁ဦးကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ