ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕၏ စိစစ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရီွက်င္႔ဖိန္၊ လီေခ႔ခ်န္၊ က်န္းတယ္က်န္၊ လ်ဴယြင္ရွန္၊ ဝမ္ခ်ီရွန္၊ က်န္းေကာင္းလိ အသီးသီးပါဝင္

2017-03-11 11:45:47

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ရီွက်င္႔ဖိန္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ က်န္းတယ္က်န္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးရံုးမွ အတြင္းေရးမွဴး လ်ဴယြင္ရွန္၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟုိစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဝမ္ခ်ီရွန္ႏွင္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က်န္းေကာင္းလိတို႔သည္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းက ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပဥၥမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ေသာ ရွင္းက်န္း၊ အန္းေဟြး၊ နင္းရွာ႔၊ က်ည္လင္၊ ကန္းစုႏွင္႔ ဖူက်န္႔ စေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲမ်ားမွ စိစစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသီးသီး ပါဝင္ခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္း အရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ