ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္ ရွီက်င္႔ဖိန္ စတင္လွည့္လည္မည္

2017-01-12 15:11:13

    တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယခုလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးလွည့္လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။ ယင္းသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ပထမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    ဆြစ္ဇာလန္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဒါဗို႔စ္တြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ဖိုရမ္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးစိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို လွည့္လည္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး လီေပါင္တုန္းက ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၄င္းခရီးစဥ္၌ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး၊ ကိုယ္႔ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရး မူဝါဒႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ၊ အတူတကြ အာရံုစိုက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ေဒသႏၲရ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အျပည့္အဝ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ အခြန္၊ စြမ္းအင္ႏွင္႔ အားကစား စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ တရုတ္-ဆြစ္ဇာလန္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တိုင္သစ္ ျဖစ္ၿပီး တရုတ္-ဥေရာပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကမၻာ႔ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံကို အေစာဆံုး အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔သည့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား အနက္ တစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ားက တရုတ္-ဆြစ္ဇာလန္ ဆက္ဆံမႈသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ ၂၁ရာစုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ အေနႏွင္႔ တရားဝင္ လွည့္လည္မည့္ ပထမ အႀကိမ္ ဆြစ္ဇာလန္ ခရီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ