ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ နယ္နိမိတ္စည္းေၾကာင္းမရွိဟု ဒူတာတယ္ဆို

2017-01-12 14:12:34

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာတယ္က၊ ဖိလစ္ပိုင္သည္၊ ကမၻာ႔နိုင္ငံမ်ားနွင္႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္ ရွာၾကံလ်က္ရွိေၾကာင္း မၾကာမီရက္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ႔သည္ ဟု ဖိလစ္ပိုင္ Business World မွ သတင္းအရသိရသည္။

ဒူတာတယ္က၊ ဖိလစ္ပိုင္သည္၊ အက်ိဳးတူရည္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖိုးအျမင္နွင္႔ သမိုင္း ရွည္ၾကာေသာ နိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ အေျခခံေပၚတြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးဆက္လက္ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။


 

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ