ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဒဏ္ေငြ ယြမ္သန္း ၁၅၀ ဒဏ္ခတ္

2017-01-12 13:23:03

ပီကင္းပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ သတင္းအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ကိုအမႈျပဳ စစ္ေဆးခဲ႔ၿပီး ဒဏ္ေငြ တရုတ္ယြမ္ေငြ သန္းေပါင္း ၁၅၀ ဒဏ္ခတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပီကင္းၿမိဳ႕သည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ႀကီးၾကပ္ေရးကို ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အေရအေသြး ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ