ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဗီယက္နမ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုမွ တက္ၾကြစြာ ခ်ီးက်ဴး

2017-01-12 12:15:05

    ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ငုယဥ္ဖူခ်ံဳ သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔မွ ၁၅ရက္ေန႔အၾကားတြင္ တရုတ္ႏို္င္ငံ၌ တရားဝင္ ခရီး လွည္႔လည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုသည္ ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရးကို တက္ၾကြစြာ ခ်ီးက်ဴးၾကျပီး ငုယဥ္ဖူခ်ံဳ၏တရုတ္ခရီးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

    ငုယဥ္ဖူခ်ံဳ၏တရုတ္ခရီးႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဗီယက္နမ္အစုိးရပုိင္ သတင္းဌာနသည္ ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ဆက္ဆံေရး ေရရွည္ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ တစ္ဆင္႔တုိး တြန္းအားေပးျခင္း ဟူေသာ ေဆာင္းပါးရွည္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ၊ ဗီယက္နမ္-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေရးႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈအားျဖည္႔ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြန္းအားေပးျခင္း ႏွင္႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တည္ျငိမ္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈတြန္းအားေပးျခင္းအတြက္ အေရးၾကီး အက်ိဳးျပဳမႈ စြမ္းေဆာင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ