ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ျပည္၏ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒ ဆိုင္ရာ စကၠဴျဖဴ စာတမ္း ထုတ္ျပန္

2017-01-11 15:46:51

    တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးသည္ ၁၁ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္၏ အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူဝါဒ ဆိုင္ရာ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

    ၄င္းစကၠဴျဖဴ စာတမ္းတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အျခား အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆက္ဆံမႈကို တက္ႂကြစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး အာရွႏွင္႔ ပစိဖိတ္ ေဒသ၏ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးကို လက္တဲြ တြန္းအားေပးၾကေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ