ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အျငင္းပြားမႈမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု ဂူတာရက္စ္ ဆို

2017-01-11 15:22:22

    ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္ က ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးသည္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခ်ိန္ႏွင္႔ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာ အသံုးျပဳၿပီး နစ္နာဆံုးရံုးမႈလည္း မ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳးတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးဘက္မွာ ပိုမို အားျဖည္႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

    ယင္းသည္ ဂူတာရက္စ္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေန႔တြင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသည္ အျငင္းပြားမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တံခါးပြင္႔ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ