ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း ၆႕၇ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိဟု အစုိးရ ခန္႔မွန္း

2017-01-11 15:09:30

    တရုတ္ အမ်ိဳးသား ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင္႔ ျပဳျပင္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရႊီေရွာက္ရွီက ၂၀၁၆ခုႏွစ္က တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ေဘာင္းအတြင္း၌ ရွိၿပီး တိုးတက္မႈႏႈန္း ၆႕၇ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၇ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၀ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

    ၄င္းက ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ေဘာင္အတြင္း၌ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    ထို႔အျပင္၊ တရုတ္ လုပ္ငန္း ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ အဆက္မျပတ္ တရားနည္းလမ္းက်လာၿပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပထမ ၃လပတ္မွ တတိယ ၃လပတ္အထိ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ ပမာဏ၏ အခ်ိဳးအစားသည္ ၅၂႕၈ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးလာၿပီး စက္မႈ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ ပမာဏ၏ အခ်ိဳးအစားကထက္ ၁၃႕၃ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင္႔ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ စားသံုးမႈ၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈႏႈန္းမွာ ၇၁ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ကထက္ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊ ဂ်ီဒီပီ အတြက္ စြမ္းအင္ ဆံုးရံႈးမႈ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ စာရင္းအရ သိရသည္။

    ရႊီေရွာက္ရွီက ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖဲြ႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ စာရင္းတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က ကမၻာ႔ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း အတြက္ တရုတ္ျပည္၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈ ႏႈန္းမွာ ၁႕၂ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင္႔ ဥေရာပ၏ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားမွာ ၀႔၃ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ ၀႕၂ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က ကမၻာ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အတြက္ တရုတ္ျပည္သည္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး အတြက္ တြန္းအားမ်ားစြာ ေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ