ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၇ခုႏွစ္ကမၻာ႔စီးပြားေရးတိုးႏႈန္း ၂.၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္

2017-01-11 13:58:46

ကမၻာ႔ဘဏ္ ၁၀ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အရ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားတိုးတက္ရန္ေရွ႔ေရးအလားအလာျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာ ေသာေၾကာင္႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ႏွင္႔၂၀၁၈ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုး စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကထက္ အနည္းငယ္ တိုးျမင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဓိကစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား၏ ေပၚလစီမ်ားေသခ်ာမႈမရွိသည္႔အျပင္ ကုန္သြယ္မႈကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒသည္လည္း ျပန္လည္ဦးေမာ႔လာသျဖင္႔ ကမၻာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးတြင္ အႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္း အရသိရပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ကမၻာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၂.၇ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ၂.၉ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရမည္ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ