ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၂၀၁၆ ပါကစၥတန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူ ေလ်ာ႔နည္းလာ

2017-01-05 10:19:13

    ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပါကစၥတန္ တစ္ျပည္လံုး၌ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ ေသဆံုးသူဦးေရသည္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ႔နည္းလာျပီး လူ ၂၆၁၀ ေသဆံုးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးသူဦးေရ စုစုေပါင္း ၄၆၄၇ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ လံုျခံဳေရးသုေတသန စင္တာမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္က သတင္အရ သိရပါသည္။

    ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ အၾကမ္းဖက္မမ်ားေၾကာင္႔ ေသဆံုးသူဦးေရ ေလ်ာ႔နည္းျခင္းသည္ ပါကစၥတန္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈ အထူးသျဖင္႔ ေဗဝါေဒသတြင္ စစ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ထင္ရွားသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရရွိျပီဟုျပဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ