ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Lifestyle > Article

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

2016-05-19 18:38:10

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး ကို ၁၉၅၉ ႏွစ္ ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္“ Top Ten လက္ဖက္ ေျခာက္”  ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ တရား၀င္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာ

က္ပိုင္းတြင္နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းအဆိုပါ လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳးကို ယခုအခ်ိန္ ထိအေကာင္းဆံုးလက္ဖက္ေျခာက္မ်ားအျဖစ္တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္ သည္။ အဆိုပါနာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ရလွ်င္

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၁။ ရွီးဟူ-လံုက်င္လက္ဖက္ေျခာက္ (West Lake Gragon Well Tea) ၊ 

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၂။ တံုထိန္- ပိေလာ္ခၽြန္း လက္ဖက္ေျခာက္ (Dongting Biluochun Tea)

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၃။ ဟြာယ္ဆန္း-ေမာင္ဖုန္း လက္ဖက္ေျခာက္ (Yellow Mountain Fuzz Tip Tea)၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၄။ လူဆန္း-ယြင္၀ူ လက္ဖက္ေျခာက္ (Mount Lu Yunwu Tea) ၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၅။ လွိဳ႕အန္း-ကြားဖ်န္႕ လက္ဖက္ေျခာက္ (Guapian Tea)၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၆။ ကၽြင္းဆန္း-ယင္ဇန္း လက္ဖက္ေျခာက္ (Junshan Silver Needle Tea )

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၇။ ရွင့္ရန္-ေမာင္ဇန္း လက္ဖက္ေျခာက္ (Xinyang Maojian Tea)၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၈။ ၀ူရီးယန္ လက္ဖက္ေျခာက္ (Wuyi Rock Tea)၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၉။ အန္းရွီး-ထယ္ကြမ္ရင္ လက္ဖက္ေျခာက္ (Anxi Tie Guan Yin tea @ Oolong Tea)၊

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

၁၀။ ခ်ီမန္ Black Tea (Keemun Tea) တို႕ျဖစ္ၾကသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ၾကီး လက္ဖက္ေျခာက္ ၁၀မ်ိဳး


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ