ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Lifestyle > Article

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား

2016-03-31 18:18:22

Nassariidaeခရု

တရုတ္ျပည္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္Nassariidaeခရု ၃၀၀ ဂရမ္အားစားသံုးၿပီးေနာက္ အဆိပ္တက္ေဆးရံုတင္ရပါသည္။ စစ္ေဆးခ်က္အရထိုခရုစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေအာက္စီဂ်င္ခ်ိဳ႕တဲ့သြားျခင္းျဖစ္သည္။ Nassariidaeခရု၏အရြယ္အစားမွာလက္သည္းခြံပမာဏေလာက္သာရိွၿပီး ၄င္းကို စားသံုးၿပီး ၅မိနစ္အၾကာတြင္ ေခါင္းမူး ၊ ေအာ့အန္ စသည့္ အဆိပ္တက္သည့္လကၡဏာမ်ားထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ မေတာ္တဆစားသံုးမိႏူတ္ခမ္းမ်ားထံုလာလွ်င္ ေဆးရံုသို႔ အလွ်င္အျမန္ သြားမွ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


Amanita Verna မိႈပြင့္ျဖဴ

အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ၿပီးစိုထိုင္းေသာရာသီတြင္ ေပါက္ေလ့ရိွပါသည္။ သတိထားရမည္အခ်က္မွာ၄င္းမႈိပုံသ႑ာန္က စားသံုး၍ရေသာမိႈျဖဴႏွင့္တူၿပီးအလြန္အဆိပ္ျပင္းထန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ဂြမ္ေဒါင္မွ မိသားစုသံုးေယာက္ ထိုအဆိပ္ရိွေသာမိႈျဖဴအားစားသံုးမိ၍ အသက္ဆံုးရံႈးရသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


အမည္းေရာင္အေျပာက္ရိွေသာကန္ဇြန္းဥ

အျပင္အခြံတြင္ အမည္းေရာင္(သို႔)မီးခိုးေရာင္ အကြက္ေျပာက္မ်ားရိွေသာကန္ဇြန္းဥကိုသတိထားရမည္။ ထိုကဲ့သို႔ အမည္းေရာင္အေျပာက္ရိွျခင္းသည္ Black Spot Virus ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီးကန္ဇြန္းဥမ်ားကိုမာေတာင့္ခါးသက္ေစၿပီးအဆိပ္ဓာတ္ ရိွေစပါသည္။ ထို Virus မ်ားသည္ သာမန္ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ္လည္းမေသႏိုင္သျဖင့္ စားသံုးရန္ မသင့္ေပ။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


အေညွာင့္ထြက္ေသာအာလူး

သိမ္းဆည္းခ်ိန္ၾကာသည့္အခါ အာလူးဥ၏အေပၚအခြံတြင္ အစိမ္းေရာင္အေညွာင့္မ်ားထြက္လာတတ္ပါသည္။Solanineဓာတ္မ်ားျမင့္မားၿပီး ၄င္းအားစားသံုးမိပါကအဆိပ္တက္ တတ္ပါသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


အာဖရိကခရု

ထိုအာဖရိကခရုမ်ားသည္ စိုက္ခင္းအားအလြန္အႏၱရာယ္ျပဳၿပီးဘိလပ္ေျမပင္ စားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုခရုမ်ားသည္တီဘီေရာဂါ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေရာင္နာေရာဂါ မ်ားကိုလည္းကူးစက္ေစပါသည္။ ထုိခရုကုိစားဖို႔မေျပာႏွင့္ လက္ျဖင့္ထိလွ်င္ပင္ အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


မရင့္ေသးေသာခရမ္းခ်ဥ္သီး

မရင့္မွည့္ေသးေသာခရမ္းခ်ဥ္သီးတြင္ Solanenဆိုသည့္ဓာတ္မ်ားရိွၿပီးစားသံုးမိပါကေခါင္းမူးၿပီးေအာ့အန္တတ္ပါသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


လက္ဆတ္ေသာ ၾကြက္နားရြက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔စားေနၾက ၾကြက္နားရြက္သည္ အေျခာက္လွန္းၿပီးေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ဆတ္ေသာ ၾကြက္နားရြက္ကိုစားသံုးမိပါကေခါင္းမူး၊ ေအာ့အန္၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


Apple Snail

Apple Snail ဆိုသည့္ ခရုတြင္ ဗိုင္းရပ္ပိုး ၃၀၀၀မွ၆၀၀၀ ခန္႔ရိွတတ္ပါသည္။ ၄င္းကို စားသံုးခါနီး ၁၀၀ဒီကရီစင္တီဂရိတ္ရိွေသာေရေႏြးျဖင့္ က်က္ေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္ရပါမည္။

ေက်ာက္ပုဇြန္အေသးမ်ား

ေက်ာက္ပုဇြန္အေသးမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ကင္စားရံုျဖင့္ ၄င္းေခါင္းပိုင္းရိွ Paragonimiasis ဆိုသည့္ ကပ္ပါးပိုးေကာင္၏ ဥမ်ားကို မဖယ္ရွားႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပုဇြန္၏ ေခါင္းပိုင္းကို စားျခင္းအား ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


ေရခ်ိဳငါး ဆာရီွမီ

ေရခ်ိဳငါးမ်ားတြင္ Clonorchis Sinensis ဆိုသည့္ ကပ္ပါးပိုးေကာင္မ်ား သယ္ေဆာင္ တတ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို အပူခ်ိန္ျမင့္ျမင့္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ပါက ဖယ္ရွားႏုိင္ပါသည္။ 

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


ဆိတ္သား

ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားတြင္ Toxoplasma Gondii ဆိိုသည့္ကပ္ပါးပိုးမ်ား ပါလာတတ္ပါသည္။ ေဟာ့ေပါ့တြင္ ၾကာၾကာမျပဳတ္ေသာ ဆိတ္သားမ်ား ၊ မခ်က္ျပဳတ္ ရေသးေသာ ႏြားႏို႔ တို႔တြင္ ထုိကပ္ပါးပုိးမ်ား ပါဝင္တတ္ပါသည္။ 

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအစားအစာမ်ား


အလံုးစံုမက်က္ေသာ အမဲသား

အလံုးစံုမက်က္ေသာ အမဲသားမ်ားတြင္ ႏြား၏ကပ္ပါးပိုးေကာင္မ်ားပါလာတတ္ၿပီး ထိုပိုးေကာင္မ်ားသည္ ၄မီတာ မွ ၈မီတာအထိ ရွည္လ်ားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားသားအား အလံုးစံုက်က္သည့္အထိ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။


သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ