ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Lifestyle > Article

အေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာ

2016-03-19 14:51:43
မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔ အဂၤလန္ Daily Mail သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရၾသစေတးလွ်တြင္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ရိွလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘန္းမွာအသက္ ၃၀အရြယ္ရွိအျမြားပူးညီအစ္မျဖစ္သူ Anna ၊ Lucy တုိ႔နဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ သမီးရည္စားျဖစ္ေနပါတယ္။
ဘန္းဟာသူငယ္ခ်င္းမ်ားကေနတစ္ဆင့္ ဒီညီအစ္မႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သိရိွခဲ့တာပါ။ဒီေနာက္မွာေတာ့ Facebook ကေနအခ်င္းခ်င္းေလ့လာခဲ့ၿပီး၆လအၾကာမွာသမီးရည္စားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အစပိုင္းမွာဘန္းဟာရည္းစားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကိုညီမွ်စြာအလုိလုိက္မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၁၈လ ၾကာတြဲၿပီးေနာက္မွာေတာ့ သူတုိ႔ကုိဘယ္လုိတန္းတူဂရုစိုက္ေပးရမည္ ဆုိတာကိုသိရိွသြားပါတယ္။
ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ညီအမႏွစ္ေယာက္ဟာကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစားတူညီဖုိ႔ အတြက္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းကိုယ္ဝန္ရရန္ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

အေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာအေမရိကန္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအျမြာညီအမႏွစ္ဦးႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်စ္သူျဖစ္လာ

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ