ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Lifestyle > Article

ကင္ဆာ ၊ ဆီးခ်ိဳ ၊ ေသြးတိုးႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားကိုထာ၀ရေ၀းရာသို႔ ပို႔ေဆာင္နည္း

2016-03-12 15:57:28
လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ သရက္ရြက္ ၊ အသည္း ၊ အူမႀကီး ၊ ေက်ာက္ကပ္ေလးခုလံံုး က်န္းမာတယ္ဆိုလွ်င္ ကင္ဆာ ၊ ဆီးခ်ိဳ ၊ ေသြးတိုး ႏွင့္ႏွလံုးေရာဂါမ်ားကို ထာ၀ရအေ၀းသုိ႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
သရက္ရြက္ကအေသအခ်ာကိုက်န္းမာရပါမယ္။အကယ္လို႔သရက္ရြက္မွာေရာဂါရွိပါကအျမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ကုသရပါမည္။သရက္ရြက္က တစ္ေန႔ကို ေန႔လည္ ၁၂နာရီႏွင့္ညသန္းေခါင္ယံ ၁၂ နာရီႏွစ္ႀကိမ္ေသြးကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ေကာင္းစြာအနားယူရပါမည္။သရက္ရြက္က်န္းမာအားေကာင္းေစရန္ တစ္ေန႔စားတဲ့ ထမင္းသုံးနပ္မွာ ပဲမ်ိဳးစံုထဲမွတစ္ခုခုကုိ ရာခုိင္ႏူန္း ၅၀ ပါေအာင္စားေပးရပါမ။ ပဲအျပင္ ၾကာခြက္၊မုေယာစပါးကိုလည္းစားေပးလို႔ရပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္