ျမန္မာဘာသာ
လ်င္နဲ႔မယားရွာနဲ႔သြား

တီဗီဇာတ္လမ္းအမည္လ်င္နဲ႔မယားရွာနဲ႔သြား

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

မိန္းမသားေတြဟာ သူ႔ရဲ႕အိမ္ကို သုခဘံုအျဖစ္ ျပည့္စံုခ်င္သလို စိန္ေခၚသံအျပည့္နဲ႔ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းေတြမွာလည္း ေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ႔အခါ မိန္းမသားဆိုတဲ႔ သဘာဝစရိုက္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ဇနီးျဖစ္သူကို အိမိမႈကိစၥႏိုင္ႏွင္း၊ လူပံုအလယ္မွာလည္း ပဲြလည္တင္႔ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဇနီး ဘက္စံုထူးခၽြန္တဲ႔အခါ ခင္ပြန္းသည္တို႔ရဲ႕ ေနရာဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ခံလာရတယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၄တဲြ၊ ပဋိပကၡအျပည့္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဆက္ဆံေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိႏိုင္မယ္႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကို ဘယ္လို ရွာေဖြၾကမွာလဲ။

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ