ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Film > Stars > Article

Hou Hsiao-hsien

2015-06-02 17:32:53

Hou Hsiao-hsien

Hou Hsiao-hsien ရဲ.ကုိယ္တုိင္ေရးပံုတူ

ေမြးသကၠရာဇ္-၈-၄-၁၉၄၇

ဇာတိ-ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ေမရွန္႔-ခရိုင္

ပညာေရး- ထိုင္ဝမ္အနုပညာတကၠသိုလ္ ရုပ္ရွင္ဌာန

အလုပ္အကုိင္-ဒါရိုက္တာ၊ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ၊ ဇာတ္ညႊန္းေရးသူ၊ ရုပ္ရွင္မင္းသား

    

Hou Hsiao-hsien

၁၉၄၇-ခုနွစ္က တရုတ္ျပည္ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ေမရွန္႔-ခရိုင္မွာ ဖြါးျမင္ခဲ႔ျပီး၊ ၁၉၄၈- ခုနွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္သို႔ ေရႊ.ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ႔၊ ထိုင္ဝမ္ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာ၊ အဆင္႔ျမင္႔ရုပ္ရွင္ ထုန္လုပ္သူ၊ ထိုင္ဝမ္ရုပ္ရွင္ေလာကကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္စြမ္းရွိသူတစ္ဦး။ ၁၉၈၉-ခုနွစ္က သူ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ရိုက္ကူးထားတဲ႔ ရုပ္ရွင္ကား-(A Nationality Of Sadness )နဲ႔ ၄၆-ၾကိမ္ေျမာက္ ဗင္းနစ္-နိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ Golden Lion-ဆု၊ ကုလသမဂၢ ယူနက္စကိုအဖြဲ႔ဆုနဲ႔ ၂၆-ၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္ဝမ္ က်င္မာ-ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ အေကာင္းဆံုး ဒါရိုက္တာဆု၊ ၁၉၉၃-ခုနွစ္ ရုပ္ရွင္ကား (The Puppetmaster)နဲ႔ ၄၆-ၾကိမ္ေျမာက္ Cannes-နိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ဆုရရွိခဲ႔။၂၀၁၅-ခုနွစ္ေမလ ၂၅-ရက္ ညက၊ ရုပ္ရွင္ကား- (The Assassin) နဲ႔ ၆၈-ၾကိမ္ေျမာက္ Cannes-နိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ အေကာင္းဆံုး ဒါရိုက္တာဆုကို ရရွိခဲ႔။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ