ျမန္မာဘာသာ
Hou Hsiao-hsien
2015-06-02 17:32March 24 2018 10:08:42

Hou Hsiao-hsien

Fan Bingbing
2015-05-26 14:11March 24 2018 10:08:42

Fan Bingbing

Jacky Chen
2015-05-26 13:57March 24 2018 10:08:42

Jacky Chen

Huang Lei
2015-05-25 17:04March 24 2018 10:08:42

Huang Lei

<

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ