ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Film > News > Article

ေျမာင္အကရဲ႕ဆြဲေခၚရာေက်းလက္ရႈခင္းသာ

2015-06-19 12:12:45

ေျမာင္အကရဲ႕ဆြဲေခၚရာေက်းလက္ရႈခင္းသာ

တရုတ္ျပည္ ေျမာင္လူမ်ိဳးအကေတးကဗ်ာ”ဝူခါေတ်ာက္ခ်ာ” ကုိ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ ေပက်င္းၿမဳိ႕ တုိင္းရငး္သားလူမ်ိဳးျပဇာတ္ရံုတြင္  တင္ဆက္ခဲ့သည္။

ထုိအကေတးကဗ်ာ”ဝူခါေတ်ာက္ခ်ာ”သည္ ေျမာင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ေရွးက်ေသာ ေတးသီခ်င္းအေျခခံ ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ေတးဂီတကုိအေျခခံၿပီး ယေန႔ေခတ္  ကကြက္မ်ားနွင့္ ေျမာင္ထူးျခားခ်က္ပါေသာ အကသရုပ္ေဖာ္တုိ႔အား ေပါင္းစပ္ထားသည္။ တရုတ္ျပည္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္၊ ခ်န္တုန္းနန္ေဒသမွ တုိင္းရင္းသားအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ တင္ဆက္မႈ၊  ေျမာင္ကုိယ္စားျပဳ သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာ ကုန္းျပင္ျမင့္တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈပန္းခ်ီကားလိပ္ကုိ ဖြင့္ကာ ေျမာင္လူမ်ိဳးတုိ႔၏ထူးျခား ႀကီးျမတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားရုိးရာဓေလ့ကို ေဆးျခယ္ခဲ့သည္။ဝူခါ

ေတ်ာက္ခ်ာသည္ ေျမာင္ဘာသာစကား၏ အသံထြက္ျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ ေယာကၡမ၏ဘဲေလးအက ။


ေျမာင္အကရဲ႕ဆြဲေခၚရာေက်းလက္ရႈခင္းသာ


အပိုင္း ၆ ပုိင္း ပါ၀င္ကာ စုစုေပါင္း မိနစ္ ၇၀ ၾကာၿပီး မူရင္းႏွင့္ဆန္းသစ္မႈကုိေပါင္းစုဖြဲ႔သီေသာ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းျပဇာတ္ကုိ လွပ ေသသပ္ စြာ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားၿပီး ေျမာင္လူမ်ိဳး ၏လြတ္လပ္ ထူးျခား လ်ိဳ႕၀ွက္နက္ရိႈင္းမႈမ်ား ျဖာထြက္လာသည္။   သရုပ္ေဆာင္မ်ားမွာ ခ်န္းတုံးနန္ ၀ွမ္းဖ်င္ေဒသမွျဖစ္ၿပီး ေျမာင္လူမ်ဳိး ၈၀    ရာခုိင္ႏႈန္းပါ၀င္သည္။   ထုိျပဇာတ္ကို ေပက်င္းတြင္ ယခုပထမဆံုးအႀကိမ္ျပသၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ ျပသမည္ျဖစ္သည္။ ျပဇာတ္ဒါရုိက္တာ လံုအားတုိ ႏွင့္ တရုတ္နာမည္ေက်ာ္ ဒါရုိက္တာ က်န္းယိမုိတုိ႔ သည္ႀကိမ္ဖန္္မ်ားစြာ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၀၈ ေပက်င္းအုိလံပစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ၊ ရႈခင္းျပဇာတ္  Impression Liu Sanjie  စသည္တုိ႔တြင္ ဒါရုိက္တာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ