ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Film > News > Article

“သမားရုိးက်မီဒီယာဆုိတာေနာက္ပုိင္းမွာမိမိဘာသာမိမိရပ္တည္လုိ႔မရေတာ့ပါဘူး”

2015-06-02 13:12:55

     ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း


“သမားရုိးက်မီဒီယာဆုိတာေနာက္ပုိင္းမွာမိမိဘာသာမိမိရပ္တည္လုိ႔မရေတာ့ပါဘူး”


     ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္ကုိ ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဧၿပီ၈ရက္မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ျပည္ ပုိေအာ္ၿမဳိ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ထုိဖုိရမ္တြင္ စီအာအုိင္ႏွင့္ အာရွဖုိရမ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ားစားပြဲ၀ိုင္းအစည္းအေ၀းကုိက်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ  ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားညႊန္ခ်ဳပ္ဦးတင့္ေဆြတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ဦးတင့္ေဆြအား စီအာအုိင္သတင္းေထာက္ မာမာ၀င္းက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္လုိက္ပါသည္။

 

-ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္မွာ ဆရာ ဘာေတြကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသလဲ။

      မေန႔က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ားစားပြဲ၀ိုင္းအစည္းအေ၀း လုပ္ပါတယ္။အဲဒီမွာ အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ မီဒီယာ ေတြအေနနဲ႔ ေဒသကုိေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဘယ္လုိဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ ေအာင္လုပ္ႏုိင္မလဲ။ၿပီးရင္ ဘယ္လုိေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ။ေနာက္တစ္ခါ ဘယ္လုိမ်ဳိးစိန္ ေခၚမႈေတြကုိ ႀကဳံေတြ႔ေနရသလဲ။ဒါေတြကုိ စီအာအုိင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကစၿပီးေတာ့ အားလုံးသက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေပါင္းစုံကေနၿပီးေတာ့ ၀ိုင္းၿပီးေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ျမင္ တာကေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈဟာ အလြန္ကုိ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါမ်ဳိး အာရွမွာ မီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လူႀကီးေတြလာေရာက္စုစည္းၿပီးေတာ့မွ အခုလုိေဆြးေႏြးခြင့္ရတာဟာ အလြန္တရာ ၀မ္းသာစရာ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ