ျမန္မာဘာသာ
“သမားရုိးက်မီဒီယာဆုိတာေနာက္ပုိင္းမွာမိမိဘာသာမိမိရပ္တည္လုိ႔မရေတာ့ပါဘူး”
2015-06-02 13:12January 18 2019 05:52:12

“သမားရုိးက်မီဒီယာဆုိတာေနာက္ပုိင္းမွာမိမိဘာသာမိမိရပ္တည္လုိ႔မရေတာ့ပါဘူး”

ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

<

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ